03
aug

Succesvolle werkconferentie over het groene beheer

Op 6 juli namen ongeveer 30 beleidsmakers, opdrachtgevers, beheerders en gebruikers deel aan de werkconferentie over beheer in de Tuinen van West. Deze bijeenkomst was georganiseerd door de ondernemersvereniging Tuinen van West in samenwerking met Amsterdam Nieuw-West.

Vertegenwoordigers van de gemeente Amsterdam, bestuurscommissie Nieuw-West, Recreatieschap Noord-Holland, Rijkswaterstaat, SADC, herdenkingspark Westgaarde en een aantal beheerpartijen bespraken en onderschreven de zeven uitgangspunten voor de Circulaire ProefTuin van West. Deze zullen ook worden opgenomen in het nieuwe beheerplan voor het gebied.

Biodiversiteit en bodemkwaliteit vormen de basis van het toekomstige beleid. Verder zijn hergebruik van groene grondstoffen en het benutten van lokale kennis en ervaring belangrijk. Er wordt gestreefd naar maatschappelijke verantwoordelijkheid en duurzaamheid.

Er werden concrete projecten benoemd die door samenwerking van diverse partijen uitgevoerd zullen gaan worden. De resultaten werden uiteindelijk gepresenteerd aan Ronald Mauer, lid van het dagelijks bestuur van Amsterdam Nieuw-West. Enthousiast ondertekende hij de intentieverklaring voor de Circulaire ProefTuin van West.
 

Lees ook:

- Verslag werkconferentie 7 juli 2017
- Circulaire ProefTuin van West - conferentie
- 7 uitgangspunten bij beheer