Circulaire ProefTuin van West

Samen komen wij verder! Daarom werken ondernemers in Tuinen van West via de vereniging aan diverse innovatieve en duurzame projecten in het gebied. Voor de ondernemersvereniging en de gemeente heeft Cilian Terwindt - gelieerd aan Stichting Urgenda- vijf kansrijke thema’s met daaronder vele projecten voor de Tuinen in kaart gebracht. Het verslag is enthousiast ontvangen door ondernemers, het stadsdeel en de wethouder Duurzaamheid van de Gemeente Amsterdam.

Met slinkende grondstofvoorraden en een veranderend klimaat, is het noodzakelijk een nieuwe circulaire economie op te bouwen gebaseerd op duurzame energie en groene grondstoffen. Een economie waarin we meer delen en samenwerken en een goed leven hebben!

In Tuinen van West zijn veel ondernemers al zelf begonnen. De ondernemersvereniging wil de ondernemers met elkaar in verbinding brengen en samenwerkingen tot stand brengen waar iedereen facultatief aan mee kan doen. Zo zetten we dit groene gebied op de kaart en bieden tegenwicht in de oprukkende stad met onze ProefTuin: vruchtbare bodem waar bewoners hun geest en lichaam kunnen laven, door te sporten, te recreëren, van de natuur te genieten en gezond te eten aan de hand van vijf thema’s.

De initiatieven van Circulaire ProefTuin van West richten zich op de volgende vijf thema’s:

  1. Tuinen van West energieneutraal
  2. zelfbeheer van het groen in het hele gebied
  3. lokaal houden van alle groene grondstoffen
  4. waardevol water en algen
  5. de lokale voedselketen

Op 6 juli 2017 namen ongeveer 30 beleidsmakers, opdrachtgevers, beheerders en gebruikers deel aan de eerste werkconferentie over beheer in de Tuinen van West. Deze bijeenkomst was georganiseerd door de ondernemersvereniging Tuinen van West in samenwerking met Amsterdam Nieuw-West.

Vertegenwoordigers van de gemeente Amsterdam, bestuurscommissie Nieuw-West, Recreatieschap Noord-Holland, Rijkswaterstaat, SADC, herdenkingspark Westgaarde en een aantal beheerpartijen bespraken en onderschreven de zeven uitgangspunten voor de Circulaire ProefTuin van West. Deze zullen ook worden opgenomen in het nieuwe beheerplan voor het gebied.

Biodiversiteit en bodemkwaliteit vormen de basis van het toekomstige beleid. Verder zijn hergebruik van groene grondstoffen en het benutten van lokale kennis en ervaring belangrijk. Er wordt gestreefd naar maatschappelijke verantwoordelijkheid en duurzaamheid.

Er werden concrete projecten benoemd die door samenwerking van diverse partijen uitgevoerd zullen gaan worden. De resultaten werden gepresenteerd aan Ronald Mauer, lid van het dagelijks bestuur van Amsterdam Nieuw-West. Enthousiast ondertekende hij de intentieverklaring voor de Circulaire ProefTuin van West.

- Verslag werkconferentie 7 juli 2017
- Circulaire ProefTuin van West - conferentie
- 7 uitgangspunten bij beheer

Op 18 april 2018 is de eindpublicatie van Re-Organise gepubliceerd, een project in Tuinen van West dat werd uitgevoerd samen met Hogeschool van Amsterdam.

Op 17 januari 2019 vond de tweede werkconferentie over het groene beheer in Tuinen van West plaats. De 7 uitgangspunten voor een duurzaam beheer dienden als leidraad in het proces van beleid tot aanbesteding en uitvoering van het groene beheer. De intentieverklaring Circuliar Terreinbeheer werd getekend.

- verslag werkconferentie 17 januari 2019
- presentatie Circulaire ProefTuin van West
- presentatie circulair aanbestedingen voor het groene beheer
- presentatie Circulair Terreinbeheer
- intentieverklaring Circulair Terreinbeheer getekend

Cilian Terwindt | cilian.terwindt@outlook.com | 06-51141173