Circulaire ProefTuin van West thema's

 

De initiatieven van Circulaire ProefTuin van West richten zich op de volgende vijf thema’s.

 

1. Energieneutraal in de Tuinen van West

Er zijn in het najaar twee SDE subsidies binnengehaald voor het Sportpark (circa 500 panelen) en voor de nieuwe brouwerij de 7 Deugden circa 35 panelen.

Dat is voor het Sportpark maar één van de vele maatregelen die we in petto hebben om energie-neutraal te worden in de Kracht van de Eendracht! Op dit moment wordt een warmteonderzoek verricht om slimme oplossingen te zoeken voor het verwarmen van de kantines en voor het warme water voor de douches. De oudere gebouwen zullen worden geïsoleerd en twee velden worden al met LED verlicht. 

 

PV collectief

Omdat voor het Sportpark een grote bestelling wordt gedaan met zonnepanelen en we toch al veel moeten uitzoeken en regelen, kunnen ondernemers of huishoudens met die grote inkoop meeliften! Laat snel weten of je belangstelling hebt om ook zonnepanelen op je dak te leggen!

 

 

2 en 3 Groen en grondstoffen in het gebied houden

Er zijn gesprekken met de gemeente afdeling beheer om mee te denken over het beheerplan. Ons uitgangspunten-document wordt binnenkort in een conferentie besproken en aangescherpt want wij willen de ProefTuin ook echt waarmaken!

Tegelijkertijd is er een groot onderzoek gestart met de Hogeschool van Amsterdam, RE-ORGANISE. Hier wordt geïnventariseerd welke organische reststromen (blad, gras, snoeimateriaal, hout) er vrij komen in het gebied en welke (business)kansen en obstakels kleinschalige kringloop van deze groene grondstoffen met zich meebrengt. Er is in februari een workshop geweest met ondernemers om samen in kaart te brengen welke nieuwe samenwerkingen en verdienmodellen hieruit voort komen.

 

Het eerste circulaire project in de Tuinen van West is van start gegaan. Een mooie proef in samenwerking! 150 gekapte populieren van de slibveldenweg vinden een nieuwe bestemming in onze Tuinen: ruim 1000 m3 houtsnippers zijn verwerkt als warmtebron in de biomeiler, voor kasverwarming, voor compost of voor op paden. Het hout wordt verwerkt tot buitenmeubilair, voor een huisje, voor afzettingen van weilanden of parkeervelden. Binnenkort gaan we van de stammen die over zijn ook planken zagen. We maken er een fotorapportage van!

 

 

4. Waardevol met water en algen

Er ontstaan diverse samenwerkingsverbanden met onderwijs en kennisinstellingen, zoals Accres -WUR (universiteit Wageningen) en het innovatielab van de Hogeschool van Amsterdam bij de ontwikkeling van het algenbootje. Met het studentenbootje kunnen algen - als nuttige voedings/meststof - worden geoogst uit sloten en meertjes, onder andere in Tuinen van West. Resultaat: schoon water in de sloten, nuttige voedingsstoffen op de kant.

 

 

5. Lokale voedselketen

Er is een grote stadssubsidie binnengehaald voor een permanente 2e deeltijd klas stadslandbouw van de Warmonderhof bij de Fruittuin en de ontwikkeling van hun curriculum voor de komende twee jaren. Dat levert veel banen en kennis op!