.
Zorgkwekerij Groen
Zorgkwekerij Groen, Jessica & Rianne Stricker
Osdorperweg 541 ,
1067 ST Amsterdam
Tel. 06-51835190

... meewerken op een agrarisch familiebedrijf

Je doet mee in wat jij kan en wilt, met persoonlijke aandacht en steun waar nodig. Dit alles kleinschalig en een groene rustige omgeving. 


De activiteiten worden georganiseerd op de groentekwekerij van familie Stricker. We richten ons op herkenbare dagelijkse activiteiten. De deelnemers kunnen een handje meehelpen op de kwekerij door te harken, potjes te vullen, zaaien of de tuin water te geven. Zij kunnen helpen met bereiding van de lunch, dieren verzorgen en vertroetelen, creatief aan de slag gaan of een wandeling maken rond onze kwekerij. Dagelijks bereiden en nuttigen we gezamenlijk een lunch met groenten van de kwekerij. Deelnemers kunnen in groepjes werken of individueel. We stimuleren de groepsmomenten, op een ongedwongen manier, om in contact te zijn en plezier te maken.

 

Ons uitgangspunt is: je kunt doen wat je wilt doen en wordt aangesproken op wat je kunt doen. Wij streven naar een gevoel van verantwoordelijkheid en nuttig zijn. Dit geeft voldoening en zelfvertrouwen en het kan de zelfredzaamheid vergroten.