.
Urgenda | buro4Dstad
Urgenda | buro4Dstad
,
Tel. 06-51141173

… proeftuin van duurzame en circulaire processen

Samen kunnen we meer! Daarom werken ondernemers in de Tuinen van West aan allerlei innovatieve en duurzame projecten in het gebied.


Allerlei nuttige circulaire en duurzame projecten en processen worden onder begeleiding van Cillian Terwindt - gelieerd aan Urgenda -  in kaart gebracht en uitgevoerd, veelal in samenwerking met de Ondernemersvereniging. In 2015 begon Cilian als adviseur van de nog op te richten Ondernemersvereniging Tuinen van West haar onderzoek naar circulaire kansen en het initiëren van samenwerkings- en onderwijstrajecten.

Tuinen van West als Circulaire ProefTuin van West voor mooie ideeën als groen beheer volgens 7 duurzame uitgangspunten, hergebruik van groene grondstoffen, de algenboot en nog veel meer. De eerste succesverhalen zijn er, zie de speciale duurzaamheidspagina (ProefTuin) op deze website. Op naar meer!

Foto: Shirley Brandeis