Primeur: AlgenBoot in Tuinen van West

In mei 2016 werd-ie in het bijzijn van de Amsterdamse Wethouder Choho (o.a. duurzaamheid) uitgebreid geshowt in de Tuinen van West, in de sloten achter Mijn Stadstuin: de AlgenBoot. De boot lag daar in het kader van een afstudeerproject van vier superduurzaam denkende studenten van de Hogeschool van Amsterdam. Met de boot kunnen algen - als nuttige voedings/meststof - worden geoogst uit sloten en meertjes, onder andere in Tuinen van West. Resultaat: schoon water in de sloten, nuttige voedingsstoffen op de kant. Hoe circulair! Binnenkort start (hopelijk) een groot onderzoek en proeflab mèt de algenboot in de Tuinen van West. Sponsors, partners, mede-onderzoekers en sympathisanten: van harte welkom! Graag een mailtje naar onze vaste onderzoekster Circulaire Projecten: Cilian Terwindt van Stichting Urganda!