VACATURE: SECRETARIS (BESTUUR)

Het bestuur van (Ondernemers)Vereniging Tuinen van West is bezig met een nieuwe koers en is op zoek naar een secretaris (bestuurslid).

De secretaris
- maakt deel uit van het bestuur en is mede verantwoordelijk voor het beleid
- houdt overzicht van actiepunten, initiatieven en projecten, publiciteit en sociale media
- schrijft eenmaal per jaar het jaarverslag en het jaarplan
- organiseert de algemene ledenvergadering
- houdt het ledenbestand actueel
- coördineert de organisatie van de netwerkbijeenkomsten
- beheert de mailbox van de vereniging
- stuurt mails door aan de verantwoordelijke bestuursleden
- deelt belangrijke informatie met de leden
- assisteert de penningmeester bij het versturen van de contributiefacturen
- werkt samen met de ambtelijk secretaris en andere functionarissen

Uiteraard zijn de huidige bestuursleden van harte bereid om de nieuwe secretaris met raad en daad terzijde te staan tijdens de inwerkperiode.

Heeft u of heb je interesse? Schrijf ons dan een motivatiebrief en stuur deze aan tuinenvanwest@outlook.com onder vermelding van 'Secretaris'.