Hergebruik van houtsnippers en stronkfresel

Veel ondernemers en tuinparken hebben dit voorjaar stronkfresel en houtsnippers ontvangen, afkomstig van de onderhoudswerkzaamheden in de openbare ruimte in Tuinen van West en omgeving.

De cirkel van nuttig gebruik van in totaal ruim 300 m3 houtige resten begint te draaien! Aannemer TC Groentechniek en Stadswerken doen daar nu flink aan mee. Ook helpt TC Groentechniek ons met het regelmatig keren van de collectieve composthoop op MijnStadstuin, zodat de groene reststoffen een goede bodemverbeteraar gaan opleveren.

Al met al een fantastisch voorbeeld van onze Circulaire ProefTuin van West. Zou je ook graag materiaal (houtsnippers of stronkfresel) willen ontvangen, meld je dan bij Cilian Terwindt die dit project coördineert.

Foto's hiernaast: Biologische Tuingroep De Ark is blij met houtsnippers


UP Events krijgt snipperbergen


Pluk! gebruikt stronkfresel in de paden en zaaibedden


GroenHartig benut stronkfresel en houtsnippers