Kavels Lutkemeerpolder

In 2018 is er een prijsvraag geweest voor een aantal kavels voor in de kop van de Lutkemeer. Het opgestelde kavelpaspoort bleek niet te passen bij de ruimtelijke kaders van provincie en gemeente. Nu is er met zorg een nieuw ruimtelijk kader ontwikkeld voor de drie kavels.

En er is een projectenpagina op de website van Amsterdam: www.amsterdam.nl/lutkemeerkavels. Daar is het ruimtelijk kader te downloaden.

Dit is de link naar de bewonersbrief.