Werkzaamheden Bok de Korverweg - tot juni 2022

De vernieuwing van de Bok de Korverwegduurt van oktober 2021 tot juli 2022. De straat, stoep, parkeerplaatsen worden vernieuwd en anders ingedeeld. De doorgaande weg wordt gescheiden door een groenstrook met bomen. Er komen 2 parkeerterreinen met haaksparkeren. Achter de parkeervakken worden voetpaden gemaakt voor een veilige looproute. Ook komt er een vrijliggend fietspad, dat door het kappen van een aantal bomen en uitdunnen van bosschages een mooie en veiliger fiets-laan wordt.

Groenwerkzaamheden
Het groen wordt ook vernieuwd; er worden nieuwe bomen geplant. Dit zijn geen eiken in verband met mogelijke overlast door de eikenprocessierups. Er is gekozen voor de gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus) en de zwarte els (Alnus glutinosa).

Planning
De werkzaamheden worden in 5 fases uitgevoerd. De onderstaande planning is afhankelijk van bijvoorbeeld de weersomstandigheden. Hierdoor kunnen wijzigingen in de planning optreden.
- Fase 1 (roze) – van 11-10-2021 tot 12-11-2021, tussen entree Sportpark de Eendracht – Nico Broekhuysenweg
- Fase 2 (groen) – van 15-11-2021 tot 24-12-2021, tussen Gerda Brautigamstraat – entree Sportpark de Eendracht
- Fase 3 (blauw) – van 27-12-2021 tot 04-03-2022, tussen Freule Wttewaalpad – Gerda Brautigamstraat
- Fase 4 (rood) – van 07-03-2022 tot 29-04-2022, tussen J.M. den Uylstraat – Freule Wittewaalpad
- Fase 5 (geel) – van 02-05-2022 tot 03-06-2022, kruising Bok de Korverweg – Tom Schreursweg – J.M. Den Uylstraat Gemeente Amsterdam

Het vrijliggend fietspad in fase 1 en 2 valt buiten de fasering/ werkzaamheden, maar wordt voorafgaand aangebracht zodat er een vrijliggende fietsverbinding ontstaat langs Fase 1 en 2. Hiermee wordt de bereikbaarheid naar het sportpark en de volkstuinen d.m.v. een fietsverbinding gegarandeerd, ook voor eventueel gebruik door nood/- en hulpdiensten.

Bereikbaarheid
Het hele werkgebied wordt afgezet met hoge hekken maar de entrees naar het sportpark zijn toegankelijk. Zo wordt de veiligheid gewaarborgd.

Omleidingen
De omleidingen worden met borden aangegeven. Let u vooral op deze borden

Lees hier de bewonersbrief.