Lokaal Hout

Donderdagmiddag 10 september 2020 vond de derde werkconferentie in het kader van de Circulaire ProefTuin van West plaats. Het thema was 'lokaal hout'. Verbetering van het proces rondom aanvragen en verlenen van kapvergunningen kwam aan de orde. En er werden afspraken gemaakt voor het lokale hergebruik van hout in Tuinen van West.

Op de foto zitten Erik Bobeldijk (lid van het dagelijks bestuur van Nieuw-West) en Hein Beentjes (Houtzagerij van West en Hout van Hein) op het bankje dat de laatste vervaardigd heeft met hout dat beschikbaar kwam na het vellen van de populieren langs de Slibveldenweg enkele jaren geleden.

Er werd een intentieverklaring getekend door een groot deel van de aanwezigen. Helaas kon slechts een beperkt aantal personen worden uitgenodigd wegens de coronamaatregelen. De komende tijd zullen de ambities verder vorm krijgen, uiteraard in samenwerking met alle partijen die een rol spelen in het bomenbeleid en in de houtketen.