NATUUR

Nieuwe bomen, veel fluitekruid en een mooie vogelkijkhut: tijdens de coronacrisis krijgt de natuur vrij baan in Tuinen van West.
En kijk 25 jaar terug naar de strijd om de Vrije Geer.

Nieuwe bomen langs de Joris van den Berghweg
In verband met de werkzaamheden aan de Haarlemmerweg N200 zijn de bomen en struiken langs de Joris van den Berghweg (noordelijk van de Tom Schreurweg) gekapt. Gelukkig is er inmiddels ruim gecompenseerd.
Er zijn enkele rijen iepen aan beide flanken geplant en in het midden staat nu een een dubbele rij gemengde bomen: bijzondere soorten meidoorn, lijsterbes en esdoorn. Niet alleen mooi, maar ook heel goed voor de biodiversiteit.


Foto: Pieter Boekschooten

Veel fluitekruid langs de wegen
Dit voorjaar zijn de bermen bijzonder verstandig gemaaid: alleen langs de wegen en paden. Daabij is (onder andere) het bloeiende fluitekruid gespaard gebleven waar allerlei insecten (zoals gaasvliegen) op af komen en die hun eitjes afzetten op de eikenprocessierups.
Een natuurlijke bestrijdingsmethode die bovendien geheel veilig is. Lees hier meer.


Foto: Norinda Fennema

Mooie vogelkijkhut in de Lutkemeer
In de Lutkemeer staat een nieuwe vogelkijkhut, ontworpen door Natasha Oduber, studenten aan de Rietveld Academie. Het bouwsel is opgetrokken uit bamboe en staat deels in het water en gedeeltelijk op het land, vandaar de naam Amfibion.
Vanaf deze plek kun je tal van vogelsoorten bespieden, zoals blauwborst, kluut en rode lijstsoorten zoals veldleeuwerik en patrijs.


Foto: Marco Riesener

Flower Power @ Tuinen van West op televisie
Zie deze link.

De Vrije Geer - 25 jaar natuur
Vele Amsterdammers stemden tijdens het referendum 25 jaar geleden vóór natuur in de Vrije Geer. 
Kijk terug in de tijd via Geheugen van West:
- trailer (link)
- 3 films (link)