Brood en Spelen

Op 18 oktober kregen Tuinen van West bezoek van een team dat zich inzet voor het winnende project Regio Oost bij Brood &Spelen: Proefboerderij Haverkamp te Voorst, Gelderland.

Brood&Spelen is een ontwerpprijsvraag op initiatief van het College van rijksadviseurs waaronder de Rijksbouwmeester Floris van Alkmade om het landschap te verrijken met nieuwe initiatieven, grootschaligheid om te zetten in een attractief en divers landschap. Verdozing en grasfaltering worden hiermee sterk beperkt, ook het omgaan met klimaatverandering en circulaire economie spelen een belangrijke rol. Het zoeken naar nieuwe bestemmingen voor leegstand, verduurzamen van de energie, voedselproductie en landbouw, versterken van de natuur én het aanpakken van de bevolkinskrimp in bepaalde gebieden. Dus creatieve oplossingen voor grote vraagstukken in het landelijk gebied. Gelderland, Noord-Brabant en Overijssel mochten mee doen. Maar liefst 95 teams maakten plannen!Onder leiding van onze adviseur Tuinen van West, landschapsarchitect Pieter Boekschooten ging het winnende team Regio Oost van Proefboerderij haverkamp uit Voorst, Gelderland, langs ondernemers en door de polders van Tuinen van West. Vele uren langer dan gepland kwamen ze enthousiast terug. Geïnspireerd door Wil, Sarai, Trijntje, Pieter en natuurlijk ook door de resultaten die behaald zijn met het Beeldkwaliteitsplan in de polders die Tuinen van West vormen.Het Team: Wim Hekkert, de afbouwende boer en landeigenaar werd vergezeld door Agnes Schneiders, architect; Mevin Kaersenhout, architect/projectontwikkelaar; Xiaoyu Xu, landschapsarchitect; Herman Hobbelink, ontwerper; Judith van der Poel, landschapsarchitect; Eline van de Veen, kwartiermaker groene projecten en Peter Bisschop, conceptontwikkelaar on(t)roerend goed.Proefboerderij Haverkamp uit Voorst, Gelderland wordt een gemengd bedrijf voor toekomstboeren. Haverkamp wil startende boeren de kans geven om te experimenteren. Een alternatieve bedrijfsopvolging dat kans biedt aan ca. 10 zelfstandige starters die experimenteren met verschillende intensieve biologische toekomstteelten. De afbouwende boer, Wim Hekkert, biedt ruimte voor flexibele pacht en klein wonen. Een gemengd bedrijf met een zelfvoorzienende kringloop en gedeelde grond, voorzieningen en diensten. De afzet is regionaal. Het multfunctionele kleinschalige landschap biedt nieuwe kansen voor natuur en recreatie.