Privacyverklaring (AVG)

Ondernemersvereniging Tuinen van West verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring leest u wat we met uw gegevens doen.

Toepasselijkheid
Deze verklaring is van toepassing op iedere verwerking van persoonsgegevens, zowel online als offline, en gaat over de verwerking van gegevens die u ons zelf ter beschikking stelt.

Gegevensopslag
Ondernemersvereniging Tuinen van West Wij slaan de volgende persoonsgegevens op:
- naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres
- financiële gegevens (van leden): IBAN en betalingsgeschiedenis

Hoe we u informeren over nieuws en onze activiteiten
Wij kunnen u, los van de informatie op onze website, op de hoogte brengen van nieuws en onze activiteiten via alle gangbare media, bijvoorbeeld per post, per e-mail, per digitale nieuwsbrief, via sociale media of per telefoon.

Doeleinden van gegevensverwerking
Ondernemersvereniging Tuinen van West verzamelt persoonsgegevens op diverse manieren. Het meest uitgebreid is de administratie van onze leden. Daarnaast registreren wij enkele gegevens van onze nieuwsbriefabonnees. Ook bewaren we gegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Informatie over gegevensverwerking
Ondernemersvereniging Tuinen van West informeert u over de gegevensverwerking wanneer u lid wordt of u ons op een andere manier uw gegevens toevertrouwt. Bij het verzenden van een formulier op onze website vragen we u toestemming voor verdere verwerking. Als u lid wordt, dan moeten we om fiscale redenen uw gegevens bewaren tot zeven jaar na het einde van uw lidmaatschap. Als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, dan bewaren we uw gegevens tot u zich weer uitschrijft.

Beveiliging en uitwisseling
Ondernemersvereniging Tuinen van West zorgt voor een passende beveiliging van uw gegevens, in lijn met de geldende wettelijke eisen. Alleen de bestuursleden hebben toegang tot de ledenadministratie. De gegevens van nieuwsbriefabonnees worden ook gebruikt door een beperkt aantal medewerkers; zij hebben een geheimhoudingsplicht.

De ledenadministratie bevindt zich in applicaties van Microsoft Office (Word, Excel en Outlook). Onze nieuwsbrieven worden verzonden via MailChimp. Onze Tuinen van West website is gebouwd en wordt onderhouden door Reppit (NL). Onze Tuinen van West app is gebouwd en wordt onderhouden door LiesDesign (NL).

Alleen als Ondernemersvereniging Tuinen van West hier wettelijk toe wordt verplicht delen we gegevens met toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsautoriteiten.

Uw rechten
U kunt onze ledenadministratie altijd vragen welke gegevens we van u hebben. Als die gegevens niet juist zijn, dan zullen we die op uw verzoek corrigeren.

Uw gegevens worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden en niet gedeeld met derden, behalve na uw expliciete toestemming.

Wanneer u uw lidmaatschap beëindigt moeten we door de fiscale bewaarplicht uw gegevens nog zeven jaar bewaren. Daarna kunnen uw gegevens alleen nog geanonimiseerd gebruikt worden voor statistieken.

Website, nieuwsbrief en Facebook
Wanneer uw onze website bezoekt, kunnen bepaalde gegevens die zijn gerelateerd aan uw bezoek worden verzameld en geanalyseerd. We kunnen deze gegevens gebruiken om onze website te optimaliseren. We verzamelen geen persoonsgerichte informatie, tenzij u die zelf aan ons stuurt. Wij gebruiken geen cookies op onze website.

Onze nieuwsbrieven worden regulier verstuurd via MailChimp.

Op Facebook houden wij alleen geanonimiseerde statistieken bij.

Wijziging van deze verklaring
Ondernemersvereniging Tuinen van West kan deze verklaring zonder voorafgaande aankondiging wijzigen. De wijzigingen zijn van kracht zodra de nieuwe verklaring is gepubliceerd. We raden u aan om deze pagina regelmatig te bezoeken.

Contact
Voor vragen over inzage en wijziging van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met ons secretariaat via tuinenvanwest@outlook.com. Ook voor een verzoek tot verwijdering en alle overige vragen kunt u terecht via dit e-mailadres.

Versie 11 juni 2018