De kracht van de Eendracht!

Wil je ook graag zonnepanelen op je dak en meeliften in het kielzog van de grote bestelling en aanleg voor het Sportpark de Eendracht? Laat weten als je wilt aanhaken! Cilian.Terwindt@outlook.com

Sinds enkele weken staat er een bijzonder laadpunt op het sportpark die de twee elektrische Nissanbussen van het Besloten Vervoer kan opladen en die ook elektriciteit van de bussen aan het net kan teruggeven. Het is een proef met de Vehicle to Grid van het consortium van Alliander, Newmotion en Enervalis. Als dit later ook nog gecombineerd wordt met zonnepanelen dan krijgt de proef nog meer toegevoegde waarde. Het project wordt goed gemonitored en dit is zo’n innovatie waar wij graag aan meewerken!