Choho onder de indruk van TvW

Wethouder Choho (o.a. duurzaamheid en openbare ruimte, Gemeente Amstrerdam) bracht op 20 mei een bezoek aan Tuinen van West. En werd daar super enthousiast over de activiteiten en circulaire kansen in het gebied! Choho bezocht onder meer De Fruittuin van West, culturele hotspot De 1800 Roeden, Mijn Stadstuin (de tewaterlating van De Algenboot) en Sportpark De Eendracht, het 'hoofdkwartier' van duurzame energieplannen in Tuinen van West. Met dank aan Cilian Terwindt, onze cirulaire adviseur-onderneemster, voor de organisatie en het initiatief!