Meer samenwerking in Tuinen van West!

Op donderdag 11 februari kwamen op initiatief van SADC en de Ondernemersvereniging Tuinen van West een aantal grote partijen in het gebied bij elkaar om te odnerzoeken of er meer samenwerking in het gebied mogelijk is en zo ja, op welke thema's. Dat leverde een geïnspireerde middag op en een aantal duidelijke ja's. Zo is er bijvoorbeeld veel belanbgstelling voor samenwerking op het gebied van gezamenlijk zonnepanelen inkopen, gezamenlijk (lokaal) beheer en (her)gebruik van waardevolle grond- en afvalstoffen in eigen gebied. Ook werd er heel positief gereageerd op een aantal lopende initiatieven van de OV Tuinen van West, waaronder het maken van een goede route-app voor bezoekers en het uitgeven van HealthCoins om gezonde uitgaven cq gezond gedrag in het gebied te bevorderen. Een aantal ideeën en initiatieven wordt de komende tijd evrder uitgewerkt, in allerlei samenstellingen. Download hier het volledige verslag van de bijeenkomst en de deelnemerslijst.