03
aug

Festivals & geluid

De ondernemersvereniging Tuinen van West is gebiedsproducent voor Amsterdam Nieuw-West en exploiteert daarom ook het evenemententerrein Polderheuvel.
Vanuit de centrale stad bestaat de wens om een aantal evenementen te verplaatsen naar gebieden aan de rand van de stad.

Daarom zijn locatieprofielen samengesteld op basis van een vast ‘format’, ingevuld na inspraak door betrokken bewoners, ondernemers en volkstuinders.
In het locatieprofiel van de Polderheuvel staat specifiek vermeld dat het terrein niet geschikt is voor grootschalige dance festivals.

Het feest ‘Komm schon Alter’ in juni was een uitvloeisel van eerder beleid en heeft helaas te veel geluidshinder opgeleverd.
De geluidsmetingen tijdens dat festival zullen worden geanalyseerd en besproken met een geluidsadviseur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

De ondernemersvereniging kan in de gebruiksvergunning extra bepalingen opnemen, zoals afscherming van de luidsprekers of filtering van lage tonen.
Zo kunnen er wel grootschalige en kleine festiviteiten worden georganiseerd op of rond de Polderheuvel zonder overmatige hinder voor ‘buur en natuur’.

We willen de Tuinen van West op een positieve manier op de kaart zetten en hopen op samenwerking met alle bij het gebied betrokkenen.
Goede ideeën zijn zeer welkom: educatieve, culturele, muzikale en duurzame initiatieven, met een gezonde financiële basis.

Bestuur van Ondernemersvereniging Tuinen van West